wpu.nu

Sida:Pol-1989-02-14 A11417-00 Harry-Hedlund.pdf/5

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Han kan inte klart minnas vilket fordon han använde, antingen var det hans privataeller också en tjänstebil. Detta senare i så fall beroende på att han skulle gå i tjänst dagen efter.

Beträffande färdväg fråntill bostaden, uppgeratt han sannolikt körde den normala vägen, vilken består iBeträffande den adressHan uppger då att han inte är hundraprocentigt övertygad men tror ändock att det var någonstansNågra övriga detaljer drar han sig dock inte till minnes på grund av detta.uppger sig ej ha något ytterligare att tillägga i anledning avhar ähört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Förhöret avslutas kl 10.45.

Stockholm som ovan

Stellan Söderman Krinsp