wpu.nu

Sida:Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf/2

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


F

-

Förhörsledare

8

Brewitz, Claes

B:


F: Ja Claes, kan du berätta med egna ord, angående den 28.2.1986, vad du gjorde då och vad du iakttog? Ja, nu har jag inte klockslagen, nu kommer jag inte ihåg klockslagen här, exakt, men det kom jag ihåg då. F. Jaa?
B: Men det var därför jag lade märke till den, Jag skulle ut och hyra en videofilm.


F: Kan du prata lite högre? 8. Skulle gå ut och hyra en videofilm, på en videobutik som heter Casablanca, som ligger på Rådmansgatan. Och anledningen till att jag tittade på klockan då, var att dom stänger klockan tolv där. och då tänkte jag, jag var ledig dagen efter, så tänkte jag att jag går ut och hyr en videofilm. Att jag skulle hinna det. Så jag gick ner och gick då Döbelnsgatan fram. Och-, jag mötte alltså, om man går där kvällstid, så möter man inte speciellt mycket människor, efter som jag går den där vägen jämt. jag har gått den till jobbet på dagarna och så där. Det är inte speciellt mycket folk som går där. Och helt plötsligt då, så möts-, mötte jag en person som kommer springande emot mig. F. Vet du ungefär var du befinner dig då? 8. Jaa. När jag först ser honom, så ja, nu kommer jag inte ihåg vad den första gatan, tvärgatan till Döbelnsgatan heter, det kommer jag inte ihåg just nu, när jag har varit borta nu. F. Näe, du har ju berättat om det här förut.
B: Jaa.


F: Jag förstår att det har gått ett antal dagar och-. 8. Jag går i alla fall på vänster sida och den här personen kommer springande och han kommer från sin sida sett, på högra sidan springande emot mig. Och han haltar på nåt sätt eller han, på nåt sätt så släpade han med foten. Och han verkade-, egentligen varför jag reflekterade på det att dels så är det inga människor på gatan, dels är det den här tiden och att det är sent. Det finns ingen busshållplats egentligen i närheten eller någon tunnelbana eller på nåt sätt. och han kommer springade emot mig och han verkar ej om blanketten anvands som fortsattningsblad Ex 1. Till originalpärm (i nr-loid)