wpu.nu

Sida:Pol-1991-12-11 A14124-00 Ake-Rimborn.pdf/5

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Folk från Radio och TV och tidningar besökte Rimborns bostad och

Rimborn blev

i tidningen Arbetet kom cirka två år efter mordet, men så sent i februari månad 1991 har medarbetare från radioprogrammet Kanalen varit till honom och försökt provocera honom med att Rimborns "förhör" (notering på Anmälan 3) inte tagits med i förundersökningsprotokollet mot Pettersson.

påpekar slutligen när det gällde det signalement som Lisbeth Palme honom och som först gick ut som rikslarm. Hur det sedan kom att ändras tid därefter. Det är något som Rimborn undrat mycket över. Rimborn har övrigt inget att tillägga, varför förhöret avslutades kl. 09.15.

önskar läsa igenom förhöret i utskrivet skick.

som ovan

Si Morberg den 12 december 1991 kl 09.05 - 09.15 lästes förhöret upp för . Rimborn var nöjd med att konferensförhöret blivit sammanfattat, han ansåg att allt väsentligt fanns med. Rimborn godkände förhöret.

Morberg