Sida:Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf/13

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


sådana frågor.

bor i

tillfrågas om hon har vetskap om var någonstans säger att hon inte vet var någonstans nämnda person bor.

Signalement 1 ombeds om möjligt, så noggrant som möjligt beskriva hur denne såg ut åren 1985-1986. berättar följande om signalementet från dessa år. Cirka 180 cm lång. Hon säger att hon inte alls vet var han vägde. En liten begynnande mage. Han har aldrig varit långhårig, normalt hår, mellanblond färg.  ,hon minns . Hon minns ej

hade skägg eller mustasch. är högerhänt. Vad beträffar klädsel så är minnesbilden väldigt vag där också, men i

ögon så var välklädd. Hon kan inte erinra sig att vid något tillfälle ha sett bära någon huvudbonad. signalement på då denne besökte

på för någon eller några veckor sedan. säger att hon aldrig tittar direkt på utseende på personer utan hon tittar på vad som finns inuti, och då  om folk i allmänhet säger hon. Han har åldrats

k att hade en 1

I detta skede av förhõret så skall få ta del utav det fotokollage som är upprättat i aktuell utredning och i samband med det så overtar Tuve Johansson förhörsledarskapet och undertecknad, Lennart Gustafsson blir förhörsvittne.

har blivit förevisad fotokollage daterat 1994-06-02, där vi har 3 stycken fotografier, samtliga föreställande har tillfrågats vilket av dessa tre fotografier som överensstämmer med det signalement som minns beträff eende år 1985-1986.

uppger direkt, att bild nummer 1 är den

som hon minns från åren 1985-1986. Beträffande bild nummer 2, så säger hon sig inte ens känna igen i denna skepnad.

ombeds också att kommentera bild nummer 3 och vi kan då konstatera att

något sånär igenkänner denna bild såsom vara  såsom han ser ut då han besöker henne för någon vecka sedan.

påpekar återigen att bild nummer 2 är en bild utav som hon ej känner igen.

Klockan 19.14 så återgår förhörsledarskapet till Lennart Gustafsson och förhörsvittne är Tuve Johansson.