Sida:Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf/7

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


tillfrågas vidare om hon har vetskap om har haft eller har något politiskt intresse. säger att han är politiskt intresserad så där lagom. Hon vet inte alls om han är kommunist eller röstar på centern.

Fredagen den 28 februari 1986.

tillfrågas vad hon själv gjorde under det här dygnet, om hon arbetade och var hon befann sig. Vad beträffar arbete och anställning så uppger att hon inte vet, hon minns inte om hon hade någon fast anställning vid tiden ifråga. säger att hon antagligen var hemma, men hon kan ha varit ute. Hon säger att hon inte minns var hon befann sig. konfronteras då med uppgifter hon lämnat i tidigare förhör, där hon själv har sagt att hon var hemma och att hon var ensam hemma. hänvisar till att hon inte minns, men säger att det troliga är att hon kan ha varit hemma. tillfrågas om hon kan erinra sig om hon var ensam hemma under fredagkvällen den 28 februari eller om hon hade någon på besök.

säger att hon inte minns detta. Hon säger att det är möjligt att någon kan ha varit där, men hon vet inte vem i så fall.

tillfrågas i detta skede av förhöret om det kan vara så att var hemma hos under fredagskvällen den 28 februari 1986. ombeds kommentera detta. säger att inte var hemma hos henne på under ovan nämnda datum. säger i samband med detta att hon har haft kontakt med för några veckor sedan och att då hade frågat ( och hade då sagt att han befann sig utomlands och inte ens var i Stockholm vid tiden ifråga.

tillfrågas hur hon själv fick vetskap om vad som hade hänt på Sveavägen och det faktum att statsminister Olof Palme hade blivit skjuten. Vem det var som meddelade henne och vid vilke uppger, att det är "klanledaren", det vill säga hennes som ringer till henne någon gång på natten på det nya dygnet, troligtvis den 1 mars 1986. tillfrågas om hon kan omtala vid vilken tid det är som ringer, men hon säger att det har hon ingen aning om, är i alla fall den som omtalar för att statsminister Olof Palme har blivit skjuten i centrala Stockholm.

tillfrågas om det är så att det är någon annan i hennes lägenhet som hon meddelar detta faktum. På denna fråga uppger att hon inte minns detta. Men hon påpekar att hennes

har omtalat att eventuellt skall ha hört en mansröst i bakgrunden och att denna mansröst skulle tillhöra säger att tog detta för givet. tillfrågas då vems mansröst det är som hörs i bakgrunden. säger att hon inte kan erinra sig vem det nu