wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/17

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


+

Tillfrågad om vad denne person hade för ställning i det sydafrikanska . : samhället, så uppger Ersson, att han tidigare på 1970-talet varit chefi.. säkerhetstjänstens mordkommando, benämnd Hit Squard, och beläget på en plats utanför Pretoria, benämnd Vlakplaas. Ersson säger vidarė, att när han gjorde sina.undersökningar, kom han att möta namnet Dirk Coetzee vid ett flertal tillfällen. Han tog också del av. en bok ”In the

heart of the whore” av författaren Jacques Pauw.

Ersson säger, att när han läste denna bok, så upptäckte han, att samma namn, Dirk Coetzee, fanns med. Han fann flera av de händelser som han själv stött på, skildrade i boken, varför han beslöt sig för att försöka

komma i kontakt med nämnde Coetzee. Han får också senare klartecken

av ANC:s säkerhetstjänst, att besöka personen ifråga.

Tillfrågad specifikt om den tidigare nämnda säkerhetstjänsten som Dirk Coetzee skulle ha varit chef för och huruvida denna är polisiär eller militär, så uppger Ersson, att han inte känner till detta, men tror att den är polisiär.

Ersson tillfrågas om när han träffar och var han träffar Dirk Coetzee första gången. Ersson uppger, att han träffade Dirk Coetzee första gången i dennes bostad belägen i ett villaområde i Pretoria. Detta sker i början av första veckan i oktober 1994. Under de två följande veckorna så träffar han Dirk Coetzee intensivt ett flertal gånger, bl.a. besöker man den tidigare nämnda Vlakplaas.