wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/20

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


en dator och håller på, som Ersson upplever det, att säkerhetskopiera

disketter.

Tillfrågad.om hur många gånger han träffar Riian Stander, så uppger Ersson, att han totalt träffar honom fyra gånger. Ersson säger, att han träffade honom första gången hos Dirk Coetzee och sedan två gånger på en restaurang i Pretoria som han i dag inte minns namnet på, vidare en gång ute vid den tidigare nämnda Vlakplaas. Detta möte skedde något

senare, men säger att det var relativt nära de övriga mötena. Ersson

säger, att detta var i slutet av hans besök nere i Sydafrika under hösten, varför det blev väldigt koncentrerat på slutet och allting skulle ordnas väldigt snabbt. Efter att ha kontrollerat i sina anteckningar, så uppger Ersson, att sista gången han träffar Riian Stander är den 17 oktober 1994. Han träffar honom då på den tidigare nämnda restaurangen och det är vid detta tillfälle som han får Riian Stander, att berätta vad han vet om mordet på Olof Palme. Han säger vidare, att Riian Stander inte ville ställa upp på en intervju inför kameran. Ersson säger, att han förde anteckningar under intervjun. Riian Stander kontrollerade vad han skrev

och att han stavade namnen rätt.

Ersson säger, att Riian Stander vid första mötet sade, att han inte var riktigt säker på, att han skulle ställa upp på en intervju. Han sade, att han

ville kolla med sin advokat först.

Ersson tillfrågas, om han vid detta tillfälle får namnet på Riian Standers advokat och uppger då att han inte får detta. Ersson lämnar en förklaring i det här sammanhanget, att Riian Stander var en sådan person som