wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/24

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Ersson tillfrågas om ytterligare uppgifter från mötet på restaurangen. Han minns att Stander givit namnet på de personer som skulle varit inblandad i mordet på Olof Palme, nämligen Anthony, White och PaUL ::: Asmussen. Ersson minns också, att Stander sagt, att dessa personer

po

fanns på plats i Stockholm vid mordtillfället.

Ersson tillfrågas om han i dag kan minnas om Stander uppgivit, att någon av de nämnda personerna skulle vara mördaren, således den som höll i vapnet. Ersson säger, att han i dag inte kan minnas detta utan hänvisar till sina dagboksanteckningar, vilka kommer att genomgås tillsammans med Ersson senare i förhöret.

Tillfrågad om Stander lämnade några ytterligare uppgifter vid det aktuella tillfället, så säger Ersson, att han minns att Stander sagt att Anthony White var en tidigare selous scout, ett elitkommando från det tidigare Rhodesia, som senare flyttat till Sydafrika och nu skulle ha flyttat till en ort benämnd Beira i Moçambique där han arbetade med

timmeraffärer av olika slag.

Tillfrågad om han sagt någonting om nämnde PaUL Asmussen, så säger Ersson, att han i dag inte kan minnas att Stander sagt något. Han kan inte heller minnas, att han själv frågade Stander någonting om nämnde PaUL Asmussen. Ersson säger, att vid det här aktuella tillfället, så var

dessa personer bara namn för honom.

Ersson tillfrågas om han kommer ihåg något ytterligare ifrån det

aktuella samtalet med Stander och säger då, att han förde ett samtal med