wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/25

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Stander om män som skulle haft radioapparater vid mordplatsen. Han säger, att han hade ju de här uppgifterna klart för sig redan när han åkte till Sydafrika, att det hade förekommit sådana diskussioner, att det

skulle ha funnits män i. mordområdet som hade haft-radioapparater.

I det här sammanhanget så säger Ersson att Stander sagt, att Anthony White och Asmussen haft förberedelse, stöd och hjälp av kollegor som han uttryckte det, i Sverige. Ersson tillfrågas om han frågade vad detta betydde och säger då, att Stander sagt, att de samarbetat med personer och kollegor och, som Ersson uppfattade det, personer inom polisen, vilka arbetade på en avdelningen som hade en kvinnlig chef. Detta var, enligt Stander, naturligtvis inget formellt samarbete, utan med enskilda personer på aktuell avdelning. Han minns också, att Stander sagt, att man pratat med varandra i telefon inför förberedelserna och att man efter själv mordet försökt få kontakt med kollegorna i Sverige, men att telefonnumren ändrats efter detta.

Ersson tillfrågas om det var han som förde på tal tidigare nämnda radioapparaterna som skulle ha funnits i närheten av mordplatsen. Ersson säger, att i det allmänna resonemang han hade med Stander, så pratade man bl.a. om teorierna, att det var en ensam galning, eller att det var en avancerad, planerad militär aktion. I det här sammanhanget så hade Ersson nämnt att det skrevs i tidningarna om att det fanns personer som haft radioapparater eller mobiltelefoner i närheten av mordplatsen. Stander hade då sagt, att svenskarna spanade på Palme, men ingick inte i attacken, utan att det var "vårt folk" som utförde den, enligt Stander. Ersson säger här spontant, att han säger hellre att han är osäker på vissa