wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/27

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Därefter uppger Ersson, att han minns att man pratade om tänkbara motiv om mordet på Olof Palme. Stander hade då sagt, att man såg Palme som den främste motståndaren mot Sydafrika i FN och andra internationella sammanhang: Vidare så sade Stander, att det fanns en privat konflikt mellan Palme och Craig Williamson. Här säger Ersson, att, när Stander säger detta, tog Ersson för givet att det hade nånting att göra med stölder som Craig Williamson gjorde inom organisationen IUEF. Ersson hade också funderat på om det kan ha varit så, att Palme känt till att det skett skumraskaffärer med pengarna inom organisationen. Craig Williamson hade också varit "förbannad" på Olof Palme, enligt Stander, och det skulle ha haft nånting och göra med att Olof Palme skulle ha "myglat” med några biståndspengar.

I samband med indikteringen så minns Ersson, att Stander sagt att det inte var Craig Williamson som skulle ha fifflat med pengarna, utan Olof

Palme.

I det här sammanhanget så berättar också Ersson, att tidigare chefen för IUEF, Lars Gunnar Eriksson, fifflat med pengar bl.a. genom ett bolag i

Lichtenstein och att Eriksson hade direkta kontakter rakt in i den

socialdemokratiska rörelsen och Olof Palme. Ers on själv har haft en teori om att man använde biståndspengarna för andra saker än de som de godkänts för.

Efter att man fört ovanstående resonemang, så säger Ersson, att Stander inte ville prata mer och att han redan hade sagt för mycket. Han hade