wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/28

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


redan börjat låta sig intervjuas, något som hans advokat hade avrått

honom från att göra.

.

Ersson tillfrågas om det sagts något ytterligare efter att Stander inte ville : fortsätta prata. Ersson säger, att inget ytterligare sagts. Ersson försökte, som han säger, naturligtvis övertala Stander att prata in på band det som Ersson skrivit ned i sin anteckningsbok, men dettá ville inte Stander

vara med om.

I det här sammanhanget hade också Ersson sagt till Stander, att han inte skulle publicera de aktuella uppgifterna före dennes amnestiansökan.

Ersson säger också, att han lovade att han inte skulle lämna ut Riian

Standers namn rill någon och att han ej heller gjort detta förrän han meddelade Riksåklagaren, Solveig Riberdahl, under 1996.

Ersson tillfrågas också om det finns några ytterligare uppgifter som han inte skrivit ner eller någon ytterligare överenskommelse som han gjort med Riian Stander, som ännu inte har visats för polisen.

Ersson uppger, att han inte har några ytterligare uppgifter att lämna.

I det här sammanhanget så säger han, att det har förekommit rykten bland en del journalister. Några stycken som ringt upp honom har frågat om han på något sätt gjort en överenskommelse med Riian Stander om att inte lämna ut dennes namn och att detta skulle bero på, att han skulle komma i åtnjutande av den belöning som utlovats, vid lösandet av

mordet på Olof Palme.