wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/38

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


tidigare, att det verkade vara ett hemligt företag när han fick uppgifterna i Sydafrika.

Ersson tillfrågas också om han fått direkta uppgifter på att företaget

ifråga skulle ha varit inblandad i mordet på Olof Palme och var i så fall dessa uppgifter kommit ifrån.

Ersson uppger, att uppgiften ifråga kommer från Riian Stander som sagt sig ha förstahandsuppgifter angående Craig Williamsons inblandning i företaget och dennes kontonummer i banker på Jersey,

Tillfrågad om Ersson fått uppgifter huruvida det fanns någon dokumentation om detta, så uppger han, att Stander sagt, att det skulle finnas dokumentation om detta i företaget, och som tidigare nämnts i förhöret, bl.a. betalning av den aktuella mördaren vid mordet på Olofi Palme. Någon dokumentation har inte Ersson sett eller kommit över. Ersson säger spontant här, att han vill göra en parallell med det tidigare nämnda IDAF, som haft en helt öppen del i London innan man flyttade till Sydafrika, man t.o.m. hade en butik i London där man gay information om Sydafrika. Vid sidan om detta så fanns det en helt hemlig del och den öppna delen var egentligen endast täckmantel för denna del, som inte de som jobbade i den öppna delen kände till. Ersson vill med detta säga, att det är ju ganska praktiskt att kunna använda ett helt legalt företag för någon annan verksamhet.