wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/42

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


dokument och andra bevis inför både dej och the truth commission och för den svenska polisen, men först när jag fått amnesti. "?"

Tillfrågad om dokument och andra bevis och om Stander på något sätt sagt vad andra bevis betyder i det här sammanhanget, så uppger Ersson, att Stander inte visat någonting av detta, således att Riian Stander inte presenterat några andra bevis eller dokument, utan endast pratat om detta. Ersson säger också i det här sammanhanget, att när han pratat med Stander många gånger senare per telefon, så har denne vidhållit dessa uppgifter och sagt att han innehar dokument som bevisar vad han påstått, således att Sydafrika ligger bakom mordet på Olof Palme.

Därefter tillfrågas Ersson om uppgiften på sidan 16, strax ovanför mitten, där Riian Standers advokat skulle ha blivit chockad när Ersson för honom nämnde att klienten, således Riian Stander kände till mordet på Olof Palme och uppgiften om att Stander inte hade informerat advokaten om detta, utan bara om brott begångna i Sydafrika. Vidare ställs fråga till Ersson angående den tidigare uppgiften, att Riian Stander inte velat ställa upp på någon intervju inför kamera och avråtts

från detta av sin advokat och huruvida advokaten då hade kännedom vid

detta tillfälle, att Riian Stander hade uppgifter om mordet på Olof Palme. Ersson säger, att han inte har någon egentlig förklaring till det här. Det är riktigt att advokaten blev chockad när han pratade med honom och således bör ju då inte advokaten haft tillgång till uppgiften tidigare, att hans klient, Riian Stander, hade kännedom om mordet på Olof Palme. Varför det är som det är i uppgifterna kan inte Ersson säga någon anledning till.