wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/52

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


tillfälle så säger han ju, att Anthony White och Asmusen fick klartecken att mörda Palme, men här säger han att White verkligen gjorde det också och sen börjar jag fråga honom om var White finns och så beskriver han att han är i Beira och sysslar med trävirke och sinuggelaffärer och jag visste då inte vem Anthony White var över huvud taget. Det här att han hade sågverk och sånt, det har jag fått veta senare.

F: Den sista uppgiften där?

E: Ja, byggplanen, det skulle handla om någon turistverksamhet vill jag minnas. Att han, han hade tankar på att bygga upp turisthotell i Moçambique och på Sri Lanka.

F: Vi fortsätter över på sidan 3 ifrån aktuell skrivelse. ”OP och CW möttes. CW var undercover för ANC. CW anklagade OP för att fiffla undan pengar från AN(överstruket)var inblandad i sydafrikafrågan, samarbetade med CW för att stoppa det svenska stödet till anti apartheidkampen." Vi börjar med det första där?

E: Det här är ju då den... Här hänsyftar han på, vad ska man säga, någon form av mera privat fiendskap och som ett eventuellt motiv, att Palme

och Williamson skulle ha träffats och känt varandra och t.o.m. haft

någon form av affärer och pengar på ett eller annat sätt ihop och kommit i konflikt om det. Det här sa han till mig väldigt klart, men han ville inte gå in på några djupare detaljer. Attdet är den tyske politiske ledaren. Jo, han påstod att han samarbetade.är ju konservativ och tyckte illa om den här politiken som Palme stod för.