wpu.nu

Sida:Pol-1996-11-18 HBG4818-00 Boris-Ersson-Stander-PM-förhör.pdf/7

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


HBG 50623

W

FAX TILL SOLVEIG RIBERDAHL samt LARS JONSSON och HANS OLVEBRO. Från Borls Ersson.Lulea acn 30-09-21

Hej! Eugene de Kocks vittncsmål i Sydafrika starade rena lavinen I min telcfon, särskilt sedan Jan Danielssos liade sagt i en TV-intervju atl en Journalist hade gett Information om ett eventuellt sydafrikanskt spår. Det var ju inte så svårt för joumalistema att koppla det hela till mej eftersom man visste att jag hade intervjuat Craig Willanison, så i går och i natt har det varit rena vansinnet. För att inte börja vcckla in mig i lögner har jag sagt att jag fick uppginer liknande det som de Koxk nu har sagt och att jag har vidarcbcfordrat dcm til er. Det är allt jag har sagt i sakfrågan. Nu har den stora jakten börjat 1 Sydafrika. I dag har flera journalister dit nerifrån ringt hem till mig och velat samarbeta och läst upp Ustur på namn bland : säkerhetstjänstens folk som dom jagar for kommentarer. En av dem nämnde min källa - M A - vid hans råtta namn i en lista på säkerhetsmän och lxrättade att A hade sagt att han inte hade nåt att säga och hade lagt på luren så fort han hörde vad journalisten ville tala oin.

Jag har han kuntakl ined Me A's advokat i går och I dag och han söker honom nu men har inte fått tag på honom annu. Med mina erfarenheter av hans beteende tidigare gissar jag all han har gömt sig.

I mitt senaste samtal med A för ca 3 veckor scdan var jag ganska skcptisk mot Hy hade

berättai var sant. Det jag har sagt Wi dej är bara toppen på ett berg av Information." A sade att han har rikligt med dokument i säkert förvar som bevisar att han talar sanning. Han var biller och frustrerad över att, som han sade, ingenting fungerar 1 sanningskommlslonen, dvs att han Inte har lyckats få något löfte onu amnesti mot vittnesmål. Så sade han: " Vil du testa om jag talar sanning så kan du försöka kontakta Eugene de Kock. Han vet." Della var alltså långt innan de Kock talade ut. Som ni förstår lioppade jag högt när nyheten om de Kocks vittnesmål gick ut i mcdia.

I det här överhcttade läget kan nästan vad som helst hända. Efter en del grubblande har jag bestämt mig för att ge er dc saknade pusselbitarna trots att jag inte fått kontakt med Mr A. Om jag får kontakt och han är villig att möta mig och tala ut tänker jag försöka göra det. Hans motiv för att tala är ju som sagt att få strafilindring eller amnesti för saker han har varit inblandad i. Tror ni att det går att undersöka igen om det är möjligt? Trols allt känner jag en viss lojalitet mot honon. Här kommer uppgiftcrna: Mr A's verkliga namn är Rlan Stander. Det senaste telefonnumret wil honom jag har är en mobiltelefJag har inte hans nuvarande

ei Htetorla. Pretoria.

Evart jag vet por noe

own aummer inte att samarbeta utan Rian Lucio gikannende. Det är mõjuge all en riktig kontaktväg skullc vara att tala med Justitieminister Dullah Omar och undersöka hur cil samarbete kunde läggas upp. Dullah Omar känner tu ärendet genom min kontakt med honom och har en stark känsla för Sverige och vilja att lösa mordet, om det sku]le ligga någon subsians 1 uppgiftcma. Ilälsningar - Borls Ersson., God Jakli

Berri's

8/12-96 Ha