Sida:Pol-2019-06-05-08-19-L261-01-D-Robert Gustafsson Grand och WT observationer.pdf/53

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


R:  
  Så det är ...


FL1: Det är lite svårt att hantera.

R: ... det är ett inbyggt problem i, i det där.  
 


FL1: Och säger du någonting som .., blir det konstigt i alla fall.

R: Det blir konstigt ändå ja.


FL1: Ja.

R: Precis.


FL1: Nej, jag förstår dilemmat. Vi ska väl försöka runda utav. Har du någonting mer nu som du tycker är värt att nämna i det här sammanhanget?

R: Nej. Det är de här alltså, det är det där och liksom så fort jag hör den här (gör signalljud med munnen) kan man fortfarande höra så liksom blir jag helt påmind om det där.


FL1: Ja.

R: Liksom att aldrig eh... Och men det är de här tre walkie-talkie- männen som inte... För då när den noteras är det något positivt och i efterhand blir det positiva negativt.


FL1: Mm.

R:  


FL1: Jag förstår att du har bra kontakt med, med   fortfarande?   som du säger.

Hur är det med   och  ? Har du kontakt med dem också eller?

R: Nej,   har vi ingen kontakt med och   är visserligen   Men vi har inte hört från, av varandra på, ja över tio år tror jag.


FL1: Nej, okej.

R: Så att vi, vi har ingen kontakt,   gick ju  .

Men, men vi pratade aldrig, aldrig om det här faktiskt.