wpu.nu

Uppslag:HI7405-06

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7405-06
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Promemoria
Kort sammanfattning
PM av Kent Rasmusson om Birger Hagård
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-04-08 00:00
Avslutat


Anknyter till H 7504

Hagård, A Birger fd


Riksdagsman för moderaterna.

Styrelsesuppleant i Baltiska kommittén och Baltiska institutet 1968-1985.

Genom dessa organisationer fick han åka på WACL konferenser i:
1967 Taipei och
1984 till San Diego.

Han lär numera ha avvecklat sitt engagemang i WACL.

Pol-1988-04-08 HI7405-06 Uppgifter-om-Birger-Hagård.pdf

Pol-1988-04-08 HI7405-06 Uppgifter-om-Birger-Hagård.pdf

Anknyter till H 7504

Hagård, A Birger fd


Riksdagsman för moderaterna.

Styrelsesuppleant i Baltiska kommittén och Baltiska institutet 1968-1985.

Genom dessa organisationer fick han åka på WACL konferenser i:
1967 Taipei och
1984 till San Diego.

Han lär numera ha avvecklat sitt engagemang i WACL.