wpu.nu

Versionshistorik för "Bengt Nylander"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 19 augusti 2022 kl. 09.21Tottis diskussion bidrag 144 byte +144 Skapade sidan med '{{Person |Relevans=Säpoanställd, författare till boken "Det som inte berättats". |Relaterar=säpo |Roller=Polis }} {{Person_i_utredningen}}'