wpu.nu

Avsnitt

Från wpu.nu

Palmeutredningsmaterialet är uppdelat på avsnitt. Under varje avsnitt samlar man dokument med ett specifikt tema. Varje avsnitt kan sedan vara indelat i underavsnitt. Nedan visas en hierarki med alla "bokstavsavsnitt" i wpu. Beskrivningarna är dels från PU själva samt från användare som listat ut avsnittets tema utifrån dess innehåll.