wpu.nu

wpu

Från wpu.nu


Vad är wpu?

wpu.nu är en samarbetsplattform för alla oss som vill komma närmare lösningen på mordet på Olof Palme. Alla ska kunna bidra efter förmåga. Innehållet skapas av sidans användare och det material som Palmeutredningen lämnade efter sig. För att vi ska kunna kombinera en av världens största mordutredningar med bidrag från alla krävs det en del struktur. Det gäller givetvis att hålla en neutral "uppslagsverksmässig" ton när man skriver. wpu kommer ge plats för strukturerad argumentation senare. Grunden av wpus struktur är liggaren. Liggaren är en innehållsförteckning över "alla" uppslag i utredningen. Denna finns inläst i wpu. Utredningen är uppdelad i Avsnitt. Varje avsnitt innehåller ett begränsat intresseområde. Det kan ha att göra med specifika personer, som "KD" som innehåller information om Christer Pettersson, geografiska områden som "Z" om Gamla Stan och T-banan, organisationer som "HF" om Scientologikyrkan, men också tex "TB" om dokument från Palmes tjänsterum. Under varje avsnitt ligger sedan ett antal uppslag. Ett uppslag utgörs av ett dokument, såsom ett förhör, diktering från en konfrontation, en minnesanteckning eller en sammanställning av ett avsnitt. Det finns över 60 000 uppslag registrerade i liggaren, men vi har "bara " tillgång till några tusen dokument. Av dessa finns några hundratal redan upplagda i wpu.


Nu i början är fokus på att få in så mycket som möjligt av utredningen in i wpu. Det betyder att man är mer än välkommen att ladda upp PU-dokument man har tillgång till. Mer om hur längre ner.


Vi behöver också vanliga wikisidor för orientering, sk Kategori:Orienteringssidor där man skriver om ett tema, tex Thulehuset eller Vapen. Även här är alla välkomna att bidra med text och bilder. Givetvis med samma neutrala och goda ton som man krävs. Utifrån personer, adresser etc i utredningen skapas automatiskt länkar till sidor om dessa. Här är man också välkommen att fylla på med text och information. Se sidan om Stig Engström som ex.


För att man ska kunna spåra textens riktighet används referenser i wiki-sidorna mha inbyggda funktioner. Det ser ut såhär. E63-00

Om man vill hänga med likasinnade så är man välkommen in till våran plats i Slack. Det är ett program som gör det lättare för team att samarbeta. I mångt och mycket ser det ut som ett vanligt chatt-program, men det finns möjlighet att bygga in egna funktioner. Där finns tex MOPSpindeln som skickar nya MOP-dokument när den hittar något spännande MOP-dokument på nätet. (Vilket den gör varje dag!) Det kommer komma fler finurliga funktioner för alla moderna privatspanare! :)

Hur fungerar wpu?

Wpu struktur förenklad.png

I grunden av denna struktur ligger liggaren. Liggaren är en innehållsförteckning över "alla" uppslag i utredningen. Det är en stor tabell som utredningen lämnat ut i pappersformat. Den utgör ca 1000 sidor i A3-format, med 14 kolumner och upp till 92 rader på varje sida. Denna har begärts ut, skannats och delats av folk från Facebookgruppen Palmemordsarkivet.se. Denna har sedan lästs in i wpu. Läs mer om den omständliga processen här: Liggaren_inläsning.


Detta är egentligen en ganska omständlig och komplicerad process som kräver mycket manuellt arbete. Därför har wpu ett antal hjälpfunktioner som automatiserar arbetet. Läs mer om det längre ner, eller här. För instruktioner om hur man laddar upp, läs Instruktioner_för_uppladdning_av_dokument och Illustrerade instruktioner för uppladdning av dokument. När ett dokument gått igenom denna process hamnar det under det uppslag det är registrerat under, och texten blir sökbar.


Wpu struktur detaljerad.png