wpu.nu

Förkortningar

Från wpu.nu

Förkortningar som brukar användas i sammanhang om Mordet på Olof Palme.

Oftast används dessa av "privatspanare", men flera brukas också i polisens Liggare & Förundersökningsprotokoll

. Uppdaterad: 2023-11-19 09:44
AA I liggaren; Ad acta<. Latin för "Att lägga till handlingarna". Att man är klar med uppslaget och ämnar inte återkomma till det om inte något nytt dyker upp.
AA Anti Avsan, fd. polis, senare politiker (m), enligt enstaka privatspanare den s.k. Dekorimamannen.
AB Alexander Balmages, Estländare med ljusskygg verksamhet, kopplas ibland till KGB.
AB Anders Björkman, mordplatsvittnet närmast paret Palme. (Vanligtvis den som avses med AB.)
AB Annika Blomqvist, mordplatsvittne.
ABA Anna-Brita Allén vittne, såg tre springande män i samband med mordet.
ACH Ann-Charlott Holmgren, mordplatsvittne.
AD Anders Delsborn, mordplatsvittne.
AE Alf Enerström, känd "Palmehatare", ledde kampanj mot Olof Palme, involverad i EAP.
AE Anders Ersson, mordplatsvittne.
AFK Adolf Fredriks Kyrka
AFKG Adolf Fredriks Kyrkogata.
AG Arla Gryning, eller (Aktionsgrupp Arla Gryning, AGAG), enligt vissa uppgifter del av Stay Behind.
AGAG Aktionsgrupp Arla Gryning, enligt uppgift del av Stay Behind's Svenska gren.
AH Anna Hage, mordplatsvittne, gav OP första hjälpen.
AI Arne Irvell, polischef, överlämnade egna anteckningar kring Säpo och MOP till LB.
AJ Anders Jallai, författare, engagerad i MOP.
AK Anette Kohut, Securitasvakt i receptionen i Skandiahuset vid tidpunkten för MOP.
AK Anneli Korhonen, vittne vid Grand.
AL Alf Lundin, vittne, sade sig ha sett LOP mordnatten (omtvistat vittnesmål).
AL Ali Lindholm, narkotikaspanare.
AL Anders Larsson, medlem i WACL, tipsade Regeringskansliet att OP:s liv var i fara.
AL Alvar Lindencrona, direktör på Skandia, en av grundarna till SB.
ALG Anna-Lisa Gahn, väktare på Skandia.
ALP Ann-Louise Paulsson, växeltelefonist på Järfälla Taxi som underrättade polisen om MOP.
AMB Ambassad/Ambassaden
AN Anders Nylander, narkotikaspanare.
ANC African National Congress, Sydafrikansk befrielserörelse, med starkt stöd från OP.
ANKN I liggaren; "Anknyter" refererar till ett annat avsnitt/uppslag i liggaren
AP Anders Pettersson, polis, på MP efter MOP.
APAL I liggaren; Handlingar till allmänna diariet, Palmediariet (APAL). Exempel APAL-428-793/00
AT Alfredo Tavares eller Alfredo de Travares (AdT), hittade den s.k. "Lisbethkulan".
AT Anders Tornstedt, polis, på LC mordnatten.
AZ Ahmed Zahir, vittne på DBG i sällskap med YN.
AW Anthony White, sydafrikansk elitsoldat, enligt somliga inblandad i MOP, t.o.m. som GM.
AWB Afrikaner Weerstandsbeweging - Afrikaanernas motståndsrörelse, högextrem grupp i Sydafrika.
BB Birgitta Brolund (senare Wikström), polis, på LC under mordnatten.
BBL Baseballigan, en grupp poliser med kontroversiella metoder.
BC Bernt Carlsson, socialdemokratisk politiker, biträdande generalsekreterare i FN.
BD Birgit Dahlström, kvinnlig parkeringsvakt som såg mistänkt man och bil på Snickarbacken
BE Birger Elmér, IB-chef 1965-1975.
BE Boris Ersson, journalist, undersökte SA-spåret; hade kontakt med bl.a. Dirk Coetzee
och Riaan Stander
BH Bo Hall, spred eventuell vittnesutsaga om "Dekorimamannen" efter samtal på finlandsfärja.
BI Bengt Israelsson, mordplatsvittne.
BKA Bundeskriminalamt, Tysklands federala kriminalpolis, hjälpte PU med forensisk undersökning.
BKD Birgitta Karlström Dorph,"Palmes hemliga agent" i Sydafrika på 1980-talet.
BM Bert Melén, Säpo, ledde undersökning av övervakning av OP, resulterade i omtalat PM.
BM Börje Moberg, polis, menar kulorna som upphittats var utplacerade.
BN Bengt Nylander, Säpo, författare till "Det som inte berättats".
BOSS Bureau of State Security, den Sydafrikanska säkerhetstjänsten från 1969 till 1980.
BP Bengt Palm, mordplatsvittne.
BP Bror Perä, polis, påstås ha haft högerextrema åsikter och kontakter med SA.
BP Bröderna Poutiainen, författare till "Inuti Labyrinten".
BR Björn Rosendahl, polis, med i telefonavlyssning Sigge Cedergren, och enligt somliga medverkat i manipulering av materialet.
BR Björn Rosengren, TCO-ordförande, vittne vid Grand.
BRR I Liggaren - Förmodligen Brottsregistret.
BS Bengt Segersten, narkotikaspanare.
BS Björn Söderberg, OP:s livvakt.
BS Bo Ståhl, antikvarie som menade sig ha haft förhandsinformation om MOP.
BSS Bevara Sverige Svenskt, högerextrem kampanjorganisation aktiv vid tiden för MOP.
BT Bo Theutenberg, folkrättsexpert inom (s), skrivit om MOP.
BT Bo Toresson, partisekreterare som OP talade med på telefon innan mordet.
BW Birgitta Wennerling, vittne vid Grand. Tecknade bild av personen hon sett som blev till grund för "fantombilden"
BW Bertil Wedin, underrättelseagent, enligt somliga inblandad i MOP.
BW Börje Wingren, polis, inriktad på VG-spåret.
CA Cecilia Anderstedt, mordplatsvittne.
CA Christer Andersson, (även GH, se nedan) Misstänkt av PU. Enstöring, ägde en .357 magnum, enligt somliga GM.
CB Claes Brewitz, vittne, mötte springande man på Döbelnsgatan kort tid efter mordet.
CCB Civil Cooperation Bureau, Sydafrikansk hemlig organisation under militära säk och med uppdrag att mörda apartheidmotståndare utomlands.
CD Christian Dalsgaard, polis, radiobil 1520, på MP efter MOP.
CD Claes Djurfeldt, polis i piket 3230.
CE Christer Eriksson, ambulansförare på MP.
CGÖ Carl Gustav Östling, ibland endast CÖ, polis, enligt somliga inblandad i MOP.
CIA Central Intelligence Agency, amerikansk underrättelsetjänst, enligt somliga inbladad i MOP.
CK Christer K..?, vittne i resningsansökan mot CP, påstod sig ha sett CP på Malmskillnadsgatan.
CL Carl Lidbom, ambassadör i Paris, enligt somliga delaktig i mörkläggning efter MOP.
CL Charlotte Liljedal, mordplatsvittne.
CN Cenneth Neilberg, kåkfarare, enligt egen uppgift erbjudits pengar för att mörda OP.
CN Curt Nilsson, polis, chef för ordningspolisen.
CP Carina Pettersson, mordplatsvittne.
CP Christer Persson, polis, piketchef i bil 1230.
CP Christer Pettersson, missbrukare, fälldes och friades för MOP.
CP Christer Poka, fallskärmsjägare, försvunnen i Frankrike 1985, utpekad av HI som inblandad.
CS Carina Sahlin, narkotikaspanare.
CV Christina Vallin, mordplatsvittne.
CW Craig Williamson, Sydafrikansk agent, Enligt somliga delaktig i MOP.
Chefsåklagare
DA Dag Andersson, spaningsledare, utmärkte sig för att visa intresse för WT
DA Dan Andersson, polis i livvaktsstyrkan, tillsammans GS tidigt på MP.
DARK Okänt?
DC Dirk Coetzee, militär vid sydafrikansk säkerhetspolis; pekar enligt Boris Ersson ut Anthony White som GM.
DCC Directorate for Covert Collection. Enhet inom militära säk för aktioner utomlands.
DF David Fredin, "Palmehatare", pekas i Jan Stocklassa`s bok "Stig Larssons arkiv" ut som GM under namnet Jakob Thedelin.
DF Donald Forsberg, underrättelseagent, menar att Stay Behind av en händelse övade i samband med MOP.
DGB David Bagares Gata, ibland DB:s gata, där vittnet YN såg springande person efter MOP.
DIRCO Department for International Relations and Cooperation (Sydafrikas UD idag)
DK Dan Klöfverskjöld, polis, frågade enligt uppgift "Johan" om denne kunde skjuta OP.
DNA Deoxiribonukleinsyra, Även kallat arvsamma, kan användas vid brottsutredning.
DNR I liggaren; Diariekod. Exempel: DNR:123-12. "DNR"= Diarienummer. "123"= Löpnummer "12" =två sista siffrorna i aktuellt år. Diarienumret refererar till ett diarium där själva handlingen ligger, och raden i liggaren hänvisar till denna handling. Om PU tex har fått ett brev, har de bokfört själva brevet i diariet, och refererat till det ifrån liggaren.
DSM "Debatt, Sanningssökande, Mediekritiker", tidskrift utgiven av JG.
EAP Europeiska arbetarpartiet, drev en hätsk kampanj mot OP.
EB Elisabeth Belich, civilperson som hittade den s.k. "palmekulan" den 2:e mars 1986.
EC Ebbe Carlsson, knuten till (s), enligt somliga delaktig i mörkläggning efter MOP m.m.
EdK Eugene de Kock, sydafrikansk militär, underrättelseagent, enligt somliga inblandad i MOP.
EE Egon Enocksson, mordplatsvittne.
EF Eva F?, vittne i resningsansökan, påstod sig ha mött CP på Sveavägen under mordkvällen.
EGM/O Ensam gärningsman, oplanerat dåd. En av fyra tänkbara varianter på mordet.
EJ Elisabeth Johansson, mordplatsvittne.
ER Emma Rothschild, professor vid Harvard, vän med OP.
F1 Okänt men verkar referera till en person i liggaren
F2 Okänt men verkar referera till en person i liggaren.
FBI Federal Bureau of Investigation, har rådfrågats som auktoritet i olika sammanhang.
FBU Frivillig befälsutbildning.
FE Okänd utredare
FFV Försvarets fabriksverk.
FGM/P Flera gärningsmän, planerat dåd. En av fyra tänkbara varianter på mordet.
FJS Fallskärmsjägarskolan.
FMN Föräldraföreningen mot narkotika, samverkade enligt uppgift med SB under mordnatten.
FMV Försvarets materielverk.
FN Förenta nationerna.
FOA Försvarets forskningsanstalt.
FRA Försvarets radioanstalt.
FSG Företagsskyddsgruppen, enhet på Säpo.
FST Ett tidigare försvarsmaktsgemensamt ledningsförband i Sverige.
FU Förundersökning
FUP Förundersökningsprotokoll.
G? General ????, påstådd ledare för Stay Behind i Sverige vid tiden för MOP.
GF Anonymisering av Tomas Tarendi (TT), står för "Gärningsmannaprofil nummer 6 [F]". Enligt vissa GM.
GH Anonymisering av Christer Andersson (CA), står för "Gärningsmannaprofil nummer 8 [H]". Enligt vissa GM.
GH Gunnar Hollstein, narkotikaspanare.
GK Granskningskommissionens betänkande , 1999, Även GRK (SOU 1989:88).
GM Glenn Malmström, vittne vid Bankomat.
GM Gärningsman, dvs. den som mördade OP.
GMP Gärningsmannaprofilen, framtagen av Jan Olsson och Ulf Åsgård 1994.
GRK Granskningskommissionens betänkande, 1999, Även GK och GKB (SOU 1989:88).
GS Gamla Stan.
GS Gunnar Severin, polis, högste kriminalbefäl i Stockholm mordnatten.
GS Göran Stigson, polis, besökte CGÖ– på mordkvällen.
GS Göran Sund, polis i livvaktsstyrkan, enligt somliga en WT.
GS Gösta Söderström, polis på mordplatsen, högsta yttre befäl.
Guling I liggaren - Någon form av handling, förmodligen en kopia.
GVG Gatuvåldsgrupp, polisenhet upprättad av HH, medlemmar kända som BBL.
GW Används ibland för Leif GW Persson. LGWP är föredraget för att undvika förväxling.
GW Gudrun Wigerstam, vittne vid Grand.
GW Gunnar Wall, journalist och författare som skrivit flera Backer om MOP.
Göran Åhgren, journalist vid SVT, vittne på Grand.
HB Hans Brolin, narkotikaspanare.
HD Högsta domstolen.
HFD Högsta förvaltningsdomstolen, högsta instans bland de allmänna FD i Sverige.
HG Hans Gyllenhammar, vittne, ser två ”skrämmande” män kort tid innan MOP nära MP.
HG Håkan Gillenskog, polis, 2150, aktiv i sökandet mordnatten.
HH Hans H?, vittne på Snickarbacken.
HH Hans Holmér, PU:s förste spaningsledare, förde kritiserad PU i huvudsak fokuserad på PKK.
HI Håkan Ingerwald, fallskärmsjägare, eventuellt kidnappad 2012, enligt somliga relaterat till MOP.
HJ Hans Johansson, mordplatsvittne.
HJ Hilly Jacobsson, vittne, GS.
HK Hans Koci, vakthavande kommissarie på SBC.
HL Hans Ljunglin, polis.
HL Helena Lähde, mordplatsvittne.
HLR Hjärt och lungräddning.
HM Hans Melander, spaningsledare fram till PU:s nedläggande under KP.
HM Hans Melin, kriminalkommissarie, anhölls 1979 för att ha spionerat åt Irak.
HM Harri Miekkalinna, missbrukare, vän med CP.
HN Henry Nyberg, vittne, GS.
HO Henry Olofsson, satt i receptionen på Skandia vid tiden för MOP.
HR Holger Romander, rikspolischef som menar att regeringen la sig i PU.
HR Hovrätten.
HS Harry Schein, mångsysslare, vän med OP, spelade tennis med denne på morddagen.
HS Håkan Ström, polis som 1987 skrev PM om SE, som varken han eller kolleger såg som ev. GM.
HT Hålltider.

Ofta förekommande marginalanteckning i förhör.

Hans Ölvebro, spaningsledare, riktade uttryckligen in sig på en ensam gärningsman.
IB Informationsbyrån/Inhämtning Birger (omtvistat), hemlig underrättelsetjänst, avslöjad av bl.a. Jan Guillou 1973.
IB I liggaren - Inre befäl? IB3?
IB3 Efterföljare till IB. "Krigs-ib" har nämnts rörande IB3.
IBA Inga-Britt Ahlenius, ämbetsman, ingick i GRK.
IC Ingvar Carlsson, vice statsminister vid tiden för MOP, därpå statsminister.
IG Ingvar Grundborg, f.d. major, vän med CGÖ, säkerhetschef på¥ Televerket radio.
IH Ingvar Heimer, privatspanare som tidigt förordade det s.k. mötesscenariot.
IK Ingvar Krussel, biträdande spaningsledare i PU, skrev bok om MOP.
IK Ingrid Klering, Mårten Palmes:s flickvän, vittne vid Grand.
IM Inge Morelius, mordplatsvittne, såg en man vänta vid Dekorima som blev kallad "Dekorimamannen" m.m.
IM Ingripandemeddelanden, ofta” IM-listan”, ex. polispatrullers kommendering från SBC.
Insp Polistiteln "Inspektör"
IP I liggaren; Troligen Interpol
IS I liggaren - Okänd betydelse. Förekommer ofta tillsammans med ett datum
IvB Ivan von Birchan, besatt enligt uppgift förhandsinformation om att CIA planerade att skjuta OP.
IW Ingvar Windén polis på MP efter MOP.
Inga Å…?, vittne i resningsansökan mot CP, påstod sig ha sett CP vid Grand.
Inga Ålenius, vittne vid Grand, fortsatte förbi MP innan skotten föll.
JA Jan Andersson, mordplatsvittne.
JA Jörgen Almblad, palmeåklagare vid tiden för CP-utredningen.
JEH John-Erik Hahne, OP:s livvakt.
JG Jan Gillberg, utgivare av DSM.
JG Jan Guillou, journalist och författare.
JH Jan Hedlund, polis, vid SBC mordnatten.
JH Jan Hermansson, polis i piket 3230.
JH Joel Haukka, underrättelseagent vid SSI.
JL Jan Länninge, poliskommissarie.
JM Jerry Martinger, riksdagsman (m), vidarebefordrade RD:s uppgifter om HH.
JN Jan Nilsson, mordplatsvittne.
JO Justitieombudsmannen, granskar att myndigheter arbetar enligt gällande regler.
JP Joakim Palme, LOP:s älsta son.
JS Jan Stocklassa, författare, skrivit en bok som pekar ut Sydafrika som delaktigt i MOP.
JV Jan Värnhall (eller Wernhall), polis, enligt anonym tipsare inblandad i MOP.
JW Jan Westgaard, vittne, såg LOP i Gamla Stan.
JW Johnny Wiklund (förnamn osäkert), vittne, såg WT nära mordplatsen.
JÅS Jan-Åke Svensson, mordplatsvittne.
KA Klas Almgren, lokförare, "Enskedemannen" som skickade ett kryptiskt vykort till CGÖ.
KB Kent Bäcklind, polis i piket 1230.
KB Klas Bergenstrand, departementsråd, Socialdemokraternas observatör i PU.
KCV ???? (Kriminalpolisen CV)
KEE Enligt uppgift beteckning för den så kallade ekoroteln.
KF Kjell Fernberg, vittne, vän med SC, hörde kodad radiokommunikation mordnatten.
KFÖ Kuppförsvarsövning; enligt somliga pågick KFÖ avseende OP i samband med MOP.
KG Klas Gedda, polis, piket 3230.
KGB Kommittén för statssäkerhet, sovjetisk underrättelsetjänst, enligt somliga inbladad i MOP.
KGS K.G. Svensson, förundersökningsledare 1986
KJ Karin Johansson, mordplatsvittne.
KK1 Stockholmspolisens våldsrotel.
KKE Ekoroteln, enligt uppgift.
KPP Kari och Pertti Poutiainen, författare ”Inuti Labyrinten”.
KL Kenneth Lavrell, ambulansförare på PM, Ambulans 912.
KN Kerstin Nordström, vittne i lägenhet vid Sveavägen.
KO Kari Ormstad, obducent, intervjuad ang. skottskadorna inför GRK.
KOF Kjell-Olof Feldt, finansminister (s), ville utreda polisspåret.
KP Krister Petersson, palmeåklagare som lade ner Palmeutredningen 10 juni 2020 eftersom hans troliga GM Stig Engström var avliden.
KR I liggaren - Okänd utredare (Inte Krister Petersson eftersom denna utredare var aktiv 1988)
Krinsp Kriminalinspektör, eller polisinspektör, tjänstegrad inom polisen.
Krkom Kriminalkommissarie, eller poliskommissarie, tjänstegrad med högre befälsställning.
KSI Kontoret för särskild inhämtning, del av Must, före detta SSI.
KSN Kriminalpolisen Spaning Narkotika (enligt uppgift).
KU Konstitutionsutskottet, utskott i riksdagen med granskande roll.
KVANST Kriminalvårdsanstalt dvs fängelse
KW Kenneth Wikström, polis, efter MOP livvakt åt Hans Holmér, enligt somliga en WT.
Kjell Östling, polis, gruppchef i piket 3230 under mordnatten.
LAC Länsalarmeringscentralen, ofta kallad larmcentralen.
LB Lars Berntsson, polis, skjutsade Mårten Palme och Ingrid Klering under mordnatten.
LB Lars Borgnäs, journalist och författare som bl.a. skrivit ”En iskall vind drog genom Sverige”.
LB Lena Bäsen, mordplatsvittne.
LC Larmcentralen.
LC Lars Christianson, polis, anlände tidigt till Sabbatsbergs sjukhus efter MOP.
LEE Lars Eric Eriksson, vittne vid Grand. Ofta kallad "flygledaren"
LG Lennart Gustafsson, polis, den polis som jobbat längst tid med PU.
LGWP Leif GW Persson, kriminolog och författare som bl.a. skrivit en fiktiv roman|"Faller fritt som i en dröm" om MOP.
LH Lennart Håård, journalist på Aftonbladet.
LJ Lars Jeppson,mordplatsvittne, såg sannolikt GM springa upp mot Malmskillnadsgatan.
LK Lars Krantz,vittne vid busshållplats, senare privatspanare.
LK Lars Kärnestam, högerextremist med kopplingartill Sydafrika.
LK Leif Kahlbom, vittne, såg WT i Gamla stan.
LL Lars Larsson, författare till en boken "Nationens fiende" som pekar ut Skandiamannen (SE).
LL Leif Ljungqvist, mordplatsvittne, försökte larma polisen, ger evetuellt alibi åt Stig Engström.
LL Lennart Ljung, Överbefälhavare.
LL Lena Löhr, ibland LLO, polis på MP efter MOP (piket 1230), upptog vittnesuppgifter.
LN Lars Nilsson, militär, ofta ”Jägar-Nisse”, kopplas av somliga till MOP.
LN Ljubisa Najic, vittne vid Grand.
LOP Lisbet och Olof Palme.
LP Lisbeth Palme, var i sällskap med Olof Palme vid mordet, själv lindrigt skottskadad.
LPM Länspolismästare
LS Leif Svensson, polis i piket 3230.
LS Leif Söderman, narkotikaspanare.
LS Lena Schödin, mordplatsvittne.
LST I liggaren; Okänt. Länsstyrelsen?
LT Leif Tell, polis, enligt somliga inblandad i MOP.
LT Lisbeth Tammeleht, vittne vid Grand.
LU Lennart Unger, ev. flygingenjör, av oklar anledning hörd i mycket maskade dokument.
LZJ Leif Zeilich-Jensen, ”Spångamannen”, utpekad som GM av hans hustru.
M1 Mattibrev 1 (Även andra finns), anonyma brev som pekar ut polismän

vid mordplatsen och andra med WT.

MB Melker Berntler, kommissarie, Säpo.
MB Miro Baresic, kroatisk nationalist, kopplad till Ustasja, kort tid misstänkt för inblandning.
MD Maria Degerman, ambulansförare, ambulans 912.
ME Margareta Engström, Stig Engströms hustru vid tiden för mordet
ME Margareta Eklund, polis, ingick i spaning mot Sigge Cedergren under mordkvällen.
MGM Misstänkt gärningsman.
MH Mikael Hylin, regissör, bl.a. "Jag såg mordet på Palme".
MI Military Intelligence
Milo Militärområde, en del av svensk militärterritoriell uppdelning.
MIT Turkiska nationella underrättelsetjänsten ( milli İstihbarat Teşkilatı) [1]
ML Mauno L..?, Även ”vittnet Jerker”, vittne, såg WT-personer i samband med MOP. Tas upp i GRK
ML Mikael Lindblad, taxichaufför, vittne vid Grand en halvtimme efter mordet.
MLJ Marie-Louise Johansson, vittne, såg LOP i Gamla Stan.
MOP Mordet på Olof Palme
MP Magnus Prim, vittne, såg tillsammans med sin hustru (”makarna Palme”) och WT.
MP Mordplatsen, korsningen mellan Sveavägen och Tunnelgatan (numer Olof Palmes gata).
MP Mårten Palme, vittne vid Grand, LOP:s son.
MR Magnus Rudberg, polis, 2150, aktiv i sökandet mordnatten.
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tidigare SPF.
MT Monika Tärnåsen, narkotikaspanare.
MUST Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Sverige.
MW Martin Wesslén, vittne, taxichaufför, skjutsade stressad man efter MOP.
Mikael Åström, vittne vid Grand.
Nato Nordatlantiska fördragsorganisationen, militär allians mellan främst västländer.
NB Nigel Barnett, Sydafrikansk militär agent (talar svenska)
NF Nicola Fauzzi, vittne på väg norrut, passerade makarna Palme på Sveavägen innan mordet.
NIA National Intelligence Agency (Sydafrikas Säpo motsvarighet 1986)
NIS National Intelligence Service, den Sydafrikansa underrättelsetjänsten från 1980 till 1995. Ersatte den gamla benämningen BOSS.
NL Najic Ljubisa, vittne som sålde korv i ett stånd på Sveavägen och såg en man gå efter makarna Palme
NL Nils Linder, polis, våldsrotelchef som underlät att kalla in polischef Arne Ivrell under mordnatten.
NN Nikolaj Nejland, underrättelseofficer, KGB, bekant med OP under 70-talet.
NOA Polisens nationella operativa avdelning, tidigare Rikskriminalen.
NRP Nordiska Rikspartiet, nazistiskt politiskt parti, 1956-2009.
OA Olle Alsén, journalist och privatspanare som drev polisspåret.
OA Otto Andersson, chef för Rikskriminalens mordrotel.
OB I liggaren; Okänd utredare
OD Ole Dammegård, journalist, privatspanare, författare till ”Statskupp i slow motion”.
ODL I liggaren; Operativa driftsledningen (osäkert), ledningscentral.
OF Olof Frånstedt, chef vid Säpo, vädrade mot slutet av sitt liv teorier om MOP.
OM Olle Minell, journalist på Proletären som bevakade MOP.
OM Ove Möllergren, vapenhandlare vid tiden för MOP, kontakter med CGÖ.
OP Olof Palme.
OP Owe Persson, ibland Ove, ev. ”Föllinge”, narkotikaspanare, enligt uppgift nära MP vid MOP.
OPV I liggaren - Olof Palme-vapen. Alla vapen som förekommer i utredningen och som är av en modell som hade kunnat vara mordvapnet fick ett unikt OPV-nummer.
PA Per Arvidsson, anställd vid FMV, bekant med och besökte CGÖ på mordkvällen.
PA Polisaspirant, Polistitel.
PB Per Borg, polis i piket 1230.
PB Personbil
PC Peter Casselton, brittisk pilot, menar att CW låg bakom MOP.
PD Polisdistrikt
PE Pia Engström, vittne vid Grand. Promenerade samma väg som makarna Palme
PG I liggaren; Okänd utredare
PGN P-G. Näss, ibland PG eller P-GN, operativ chef på Säpo.
PGV [[P.G. Vinge], säpochef fram till 1970, enligt uppgift tveksam till OP, efterträddes av HH.
PH Per Hall, polis, besökte CGÖ under mordkvällen.
PH Per Häggström, internutredare på¥ Skandia, misstänkte SE för MOP.
PJ Per Jörlin, polis, HH:s livvakt, enligt somliga inblandad i MOP.
PKK Kurdistans arbetarparti, enligt somliga (bl.a. HH) inblandat i MOP.
PL Peter Inge Löfgren, ibland PIL, vittne, busschaufför linje 43 mordkvällen.
PM Palmemordet, MOP är vanligare.
PM Per Mellberg, ofta ”Per M”, vittne, Gamla stan.
PM Peter Molander, narkoman vars revolver stals frän svartklubben Oxen.
PM Promemoria, vanligtvis sammanfattad redogörelse över ett visst ämne.
PN Peter Nordström, ambulansförare på MP.
POK Per-Ola Karlsson (Carlsson?), polis, HH:s livvakt, åkte senare fast för smuggling i ”EC-affären”.
RB Radiobil dvs, "Polisbil"
PS Paul Smith, dansk författare, skrivit bok som pekar ut CA.
PS Pierre Schori, politiker och diplomat (s).
PTR Okänt. Pengatvättregistret? Patrull? Förkortningen används tex i Uppslag:V8148-12-A: "Ptr har gått igenom uppslaget föreslår AA kommer inte längre."
PU Palmeutredningen, nedlagd sedan juni 2020.
PV Per Vallin, mordplatsvittne.
PW Peter Wikström, polis i piket 3230.
PW Pontus Wikner, polis, patrullerade i civil polisbil mordnatten, gjorde iakttagelser nära MP.
RA Robert Andersson, narkotikaspanare.
RA Roy Allen, sydafrikansk militär, enligt somliga inblandad i MOP, rentav GM.
RC Roine Carlsson, försvarsminister.
RD Rolf Dahlgren ”Dallas”, Hans Holmérs chaufför. Polisinspektör som mordnatten skulle ha kört Hans Holmér runt genom centrala Stockholm. Av många numera avskrivet. I GRK fastslaget att så inte var fallet.
RG Robert Gustafsson, komiker, vittne vid Grand, menar sig ha sett WT. Satt bänkraden framför makarna Palme. Skall spela Skandiamannen i NetFlix serie.
RK Rikskrim
RK Rikskrim
RMV Rättsmedicinalverket.
RPC I liggaren; Förmodligen Rikspolischef
RPS Rikspolisstyrelsen.
RS Riaan Stander, sydafrikansk agent, menar att Anthony White låg bakom mordet på OP.
RS Robert Stangesjö, chef för FSG.
RS Roland Ståhl, polis, mottog JM:s redogörelse om RD:s berättelse.
RSA Republic of South Africa, på Svenska Sydafrika.
RW Richard Wide, polis, på MP efter MOP.
Riksåklagaren
Roger Östlund, vittne, missbrukare, lurades att omsider peka ut CP som GM.
SA Stefan Ahlgren, narkotikaspanare.
SA Sten Andersson, utrikesminister vid tidpunkten för MOP.
SA Sven Anér, privatspanare, journalist, författare.
SA Sven Aspling, före detta statsråd som OP talade med på telefon innan mordet. Kunde också sägas vara en slags "Senior Advisor" för hela Svenska Stay Behind rörelsen vid tiden för MOP.
SA Sydafrika, enligt somliga involverat i MOP.
SA Seppo.A, intern som sade sig levererat mordvapnet till PKK
SAG Societas Avantus Gardie, högerextrem förening med närradio i Stockholm.
SAIMR South African Instititute for Maritime Research, paramilitär, ljusskygg organisation i SA.
SAP Socialdemokratiska Arbetarpartiet.
SB Sonny Björk, polis, ansvarig för de kriminaltekniska undersökningarna i MOP-utredningen.
SB Statsrådsberedningen.
SB Stay Behind, hemlig Nato stödd paramilitär organisation, enligt somliga involverade i MOP.
SBC Stockholmspolisens sambandscentral.
SC Sigvard ”Sigge” Cedergren”, vittne på Luntmakargatan, knarklangare, bekant med CP.
SE Stig Edling, dokumentärfilmare, bl.a. ”Satans mördare” om MOP.
SE Stig Edqvist
SE Stig Engström Ofta kallad ”Skandiamannen”, vittne vid MP, grafiker på Skandia, enligt somliga GM.
SER [Sven-Erik Rolfart]], mordplatsvittne.
SF Sten Flygare, privatspanare som skrivit bok om SA-spåret.
SFSF Svenska försvarskytteföreningen, vars medlemmar somliga kopplar till MOP.
SG Stefan Glantz, mordplatsvittne, bland de första vid OP:s kropp. Utförde konstgjord andning på Palme.
SH Stefan Holmen, narkotikaspanare.
SH Sture Höglund, chef för Säpos livvakter.
SJ Staffan Jönsson, polis, VD1 och BBL.
SIGN I liggaren; Möjligen "Signalement"
SJ Stig Johansson, polis, Säpo, kiblan kallad ”Contra-Stig”.
SJH I liggaren; Sjukhus
SK Susanne Karlsson, mordplatsvittne.
SKL Statens kriminaltekniska laboratorium, numer NFC, Nationellt forensiskt centrum.
SKM Skelleftehamnsmannen, anonym tipsare om WT.
SL Sirpa Lindgren, mordplatsvittne.
SL Susanne Larsson, mordplatsvittne.
SLAGN I liggaren; Gissningsvis slagning i register
SLP Stig-Lennart Pettersson, spaningschef, larmades ej under mordnatten.
SNF Sveriges Nationella Förbund, högerradikal politisk organisation.
SOPS Special Operations Planning Staff - Natos säkerhetsorganisation
SPC Spaningschef
SPF Styrelsen för psykologiskt försvar, efterträdd av MSB.
SR Stig Rysén, polis, bevakade LOP:s bostad efter MOP.
SS Stefan Svensson, polis. Polisman C
SSA State Security Agency (dagens Säpo i Sydafrika)
SSG Särskilda spaningsgruppen, hemlig gruppering inom Säpo.
SSI Sektionen för särskild inhämtning, militär underrättelsetjänst, senare KSI.
ST Sunniva Thelestam, vittne, Drottninggatan, iakttog polisbil med radioutrustning.
SV I liggaren; Svensk/Sverige/Svenska
SW Sten Wickbom, socialdemokratisk ämbetsman.
S&W Smith & Wesson. Tillverkaren av .357 Magnum-revolvrar
Stellan Åkebring, polis, kopplad till ”polisspåret”.
Sverker Åström, kabinettssekreterare m.m.
Särskilda Åtgärder, vanligtvis ”SÅ-gruppen”, gruppering inom Säpo.
SÅH Sven-Åke Hjälmroth, chef för Säpo m.m.
SÅW Sten-Åke Wranding, polis, piketchef, BBL.
SÄK Säkerhetspolisen, Säpo.
SÄK I liggaren; Troligen Rikspolisstyrelsens Säkerhetsavdelning, nuvarande SÄPO
Säpo Säkerhetspolisen, svensk säkerhetstjänst, enligt somliga inblandad i MOP.
TA Thord Axelsson, kommissarie på livvaktsroteln; besökte CGö– mordkvällen.
TB Tunnelbana.
TE Thomas Ekesäter, polis, enligt somliga inblandad i MOP.
TF Thomas Flyckt (Carl), senare Karlsson, polis, enligt somliga inblandad i MOP. (Polisman G i polisspåret).
TILLY I Liggaren; Okänt. Kan vara någon form av belastningsregister eller register över brott och misstänkta.
TJ Troligtvis Tuve Johansson. Förhörsledare, utredare.
TK Telefonkontroll, dvs. telefonavlyssning; avser ofta påstått manipulerade protokoll gällande SC.
TL Tommy Lindström, polischef vid tiden för MOP.
TN Thure Nässén, Kriminalinspektör, förhörsledare, utredare MOP
TP Thomas Petterson, författare till en boken ”Den osannolika mördaren” som pekar ut SE som GM.
TP Thomas Piltz, polis, enligt somliga inblandad i MOP. (Polisman D i polisspåret). medlem i "Baseballigan". Kallas i Anérs och Walls böcker för "X".
TR Tingsrätten.
TRC The Truth and Reconciliation Commission, domstolsliknande organ i SA där MOP nämns.
TS I liggaren - Okänd utredare
TT Tomas Tarendi, oklar sysselsättning, Palmehatare, vädrade kunskap om MOP, utreddes.
TT Tomas Torstensson, polis, tillsammans med Ã…R första polis på Sabbatsberg.
TU Ture Utriainen, ”vapentokig avvikare” enligt polisen, hörd efter anonymt tips.
UD Ulf Dahlsten, statssekreterare, ansvarig för OP:s säkerhet i Regeringskansliet.
UD Utrikesdepartementet.
UDF United Democratic Front (Sydafrika)
UH Ulf Hamacher, advokat och politiker, medlem i SNF, aktiv i WACL.
UH Ulf Helin, polis, jobbade vid tidpunkten för MOP på¥ Larmcentralen (LAC).
UH [Ulf Hellman]], polis i piket 1230.
UL Ulf Lingärde, dataexpert vid SSI (osäker position), menar sig ha vetskap om MOP.
UL I liggaren; Uppgiftslämnare, ofta i betydelsen ”tipsare” och/eller hörd person.
UM Urban Mossberg, polis, på MP efter MOP.
UR Ulrika Rytterstål, mordplatsvittne.
US Ulla Strömbäck-Larsson, ofta ”Ulla S”, även USL, vittne, Gamla stan.
VD Vaktdistrikt, som i VD1, VD2, etc.
VG Victor Gunnarsson, dagdrivare, häktades tidigt för MOP men släpptes kort därpå¥.
VJ Viking Johansson, redaktör, författare ”Mordnatten - Vittnenas berättelser”.
VL Vincent Lange, ibland WL, chef på Stockholmspolisens tekniska rotel.
WACL World Anti-Communist League, enligt somliga inblandad i MOP.
WK Walter Kegö, säkerhetspolis, menar att Sovjetunionen låg bakom MOP.
WK Walter Kirisits, person som uttalat hot mot HH och OP innan MOP.
WT Walkie-talkie, ofta i betydelsen personer med WT som observerats i samband med MOP.
YN Yvonne Nieminen, vittne, såg flyende man på DBG som enligt somliga var GM.
ZGS I liggaren; Okänt
ÅE Åke Ek, vanligtvis ÅJE (se nedan).
ÅJE Åke J Ek, militär, polis, kopplad till WACL, enligt somliga knuten till SB.
ÅL Åke Larsson, mordplatsvittne.
ÅM Åke Malmström, vittne, DN-fotograf, hörde kryptisk radiokommunikation efter MOP.
ÅR Åke Rimborn, polis, förde det första samlade samtalet med LP efter MOP.
ÖB Överbefälhavare, indirekt aktuell i MOP med anledning av KFÖ–-teorin.