wpu.nu

Semantisk sökning

Villkor
Urval för utskrift
Alternativ
Parametrar [
limit:

Maximalt antal resultat att visa
offset:

Vilket resultat i ordningen ska visas som det första?
link:

Visa värden som länkar
headers:

Visa rubriker/egenskapsnamn
mainlabel:

Etiketten som ska ges till huvudsidans namn
intro:

Text som ska visas före resultatet (om det finns något)
outro:

Text som ska visas efter resultatet (om det finns något)
searchlabel:

Text för att visa ytterligare resultat
default:

Text som ska visas om det inte finns något resultat
class:

Ytterligare CSS-klass som ska användas för tabellen
transpose:

Visa tabellrubriker vertikalt och resultat horisontellt
sep:

Skiljetecken mellan resultaten
Sorteringsalternativ
Radera
Lägg till sorteringsvillkor