wpu.nu

Kulor

Från wpu.nu

Alla registrerade kulor
Huvudsida för vapnet

OBS PRELIMINÄRA DATA

Allmänt

Vid mordplatsen påträffades två kulor av typen Winchester Western, .357 Magnum, Metal Piercing. De påträffades av privatpersoner vid två olika tillfällen. Med hjälp av blyisotopundersökningar av makarnas kläder och kulorna har man kunna fastställa att dessa kulor är de som användes vid mordet.

Från Winchester Western till Sveavägen

En blyisotopundersökning av kulorna gjordes, och tillsammans med WW-fabriken i USA kunde man då fastställa att kulorna var tillverkade 1979-11. Koden för tillverkningsmånad stämplades på en flik i varje ask. För 1979-11 var koden PM. Varje ask innehåller 50 patroner.

Genom undersökning av generalagentens fakturor mellan 1970-10-25 och 1980-12-31 kunde man se att ammunitionstypen köpts av 19 vapenhandlare i Sverige. 118 askar om 50 patroner vardera, dvs 5900 patroner, hade levererats. 5400 patroner hade sammanlagt levererats till Finland, Norge och Danmark.

Vapenhandlarna sålde i sin tur vidare ammunitionen till skytteklubbar eller privatpersoner. Vid tiden krävdes licens för en klubb (sk klubblicens) och privatpersoner (enskild licens) för att köpa ammunitionen. Då försäljningen nästan alltid skedde kontant fanns inga fakturor att kontrollera.

Klubbarna sålde i sin tur vidare patronerna till medlemmar. För att ta reda på vilka dessa var, kontaktades 87 klubbar 1992. Två år senare skickades påminnelse til de som inte svarat. Genom denna spårning har uppskattningsvis 4000 av 5900 patroner kunnat spåras till slutkunden.

Under denna spårning togs drygt 450 patroner i beslag. Dessa var fördelade på 31 poster. Blyisotopundersökning gjordes på en kula från varje post. Nio av dessa 31 kulor hade blyisotopsammansättning som stämmer med OP-kulorna. Av dessa låg fem patroner inte i någon ask. De fyra kvarvarande låg i olika askar som samtliga var märkta 3 PM 7 vilket kodar för tillverkningsdatumet 1979-11-07. Tre patroner som förvarades i askar märkta 3 PM 7 hade en blyisotopsammansättning som inte stämde med OP-kulorna, men hade liknande värden.

Av de nio patroner med rätt blyisotopsammansättning var de köpta på följande orter:

 • Piteå i Norrbotten (1st)
 • Dorotea i Västerbotten (3st). Troligen inköpta 1979-1980
 • Floby i Skaraborg (1st)
 • Vetlanda i Småland (1st)
 • Tingsryd i Småland (1st)
 • Örkelljunga i Skåne (1st)
 • 1st från okänt inköpsort

Man har också företagit undersökningar på andra kulor, som påträffats på andra vis.

Den sk Mockfjärdskulan, som avlossades ur Mockfjärdsrevolvern har också samma blyisotopsammansättning som OP-kulorna. Denna kula kommer från ett inbrott i en sommarstuga Haparanda 1983-09-06, då två askar (91 patroner) stals av bla Lasse Ainisoia och Veijo R. Ammunitionen hade köpts lagligt, troligen 1979-06-19 av Järn och Sport i Luleå.


Kända inköpsorter för patroner med rätt blyisotopsammansättning:

 • Luleå i Norrbotten (1st). Detta är den sk Mockfjärdskulan
 • Piteå i Norrbotten (1st)
 • Dorotea i Västerbotten (3st). Troligen inköpta 1979-1980
 • Floby i Skaraborg (1st)
 • Vetlanda i Småland (1st)
 • Tingsryd i Småland (1st)
 • Örkelljunga i Skåne (1st)
 • 1st från okänt inköpsort

Isotopjämförelser