wpu.nu

Versionshistorik för "Birgit Tunved"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 22 januari 2022 kl. 14.35Utredaren diskussion bidrag 164 byte +164 Skapade sidan med '{{Person |Roller=Rättsväsendet }} =Allmänt= Statsåklagare {{Person_i_utredningen}} <nowiki> Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer </nowiki>'