wpu.nu

Versionshistorik för "Ingvar Ygeman"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 26 juni 2021 kl. 10.04Utredaren diskussion bidrag 600 byte +600 Skapade sidan med '{{Person |Relevans=Ingvar Ygeman gjorde den sista intervjun med Olof Palme, bara några timmar innan denne sköts till döds. |Roller=Journalist }} =Allmänt= Ingvar Sixten Ra...'