wpu.nu

Versionshistorik för "Jan Hemansson"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 13 oktober 2021 kl. 03.42Tottis diskussion bidrag 164 byte +164 Skapade sidan med '{{Person |Relevans=Tjänstgjorde i piket 3230 |Roller=Polis }} {{Person_i_utredningen}} <nowiki> Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer </nowiki>'