wpu.nu

Versionshistorik för "Karl-Gunnar Bäck"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 11 november 2021 kl. 12.01Utredaren diskussion bidrag 229 byte +229 Skapade sidan med '{{Person |Relevans=Vidarebefordrar tips som uppges komma från MI6 }} =Allmänt= Generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet {{Person_i_utredningen}} <nowiki> Lägger...'