wpu.nu

Versionshistorik för "Kerstin Montelius"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 19 november 2021 kl. 03.16Tottis diskussion bidrag 185 byte +185 Skapade sidan med '{{Person |Relevans=Handhar frågor på RMV |Roller=Förvaltning; Rättsväsendet }} {{Person_i_utredningen}} <nowiki> Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya pers...'