wpu.nu

Versionshistorik för "Lennart Bodström"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 25 juni 2021 kl. 11.24Utredaren diskussion bidrag 676 byte +676 Skapade sidan med '{{Person |Relevans=Lennart Bodström var utrikesminister i Palmeregeringen 1982–1985 och därefter utbildningsminister under Olof Palme och Ingvar Carlsson 1985–1989. |Rol...'