wpu.nu

NRP / Nordiska Rikspartiet

Från wpu.nu


Avsnitt:HJ

Nordiska Rikspartiet
Svensk högerextrem organisation som följdes upp av Palmeutredningen.

Nordiska rikspartiet (NRP) var ett nazistiskt politiskt parti i Sverige, bildat år 1956 som Sveriges nationalsocialistiska kampförbund och nedlagt 2009-12-31.

Efter partiledaren Göran Oredssons död 2010, fick Nordiska nationalsocialister överta Nordiska Rikspartiets program, och flera av NRP:s veteraner anslöt sig till den nya organisationen.

Partiets symbol var ett solkors.


Organisation och ledning

Partiledare:
1956-1975 Göran Assar Oredsson  (Grundare)
1975–1978 Vera Oredsson
1979-2009 Göran Assar Oredsson


Medlemsantal:
Medlemsantalet genom åren är inte känt. Göran Assar Oredsson uppgav 1960 att antalet medlemmar var 5 000 personer, men enligt polisens bedömning var det verkliga antalet 50 medlemmar.

Antalet medlemmar och klart uttalade sympatisörer anses 1980 ha uppgått till 1 000 personer.

I en intervju har Vera Oredsson berättat att alla listor på medlemmar och sympatisörer eldades upp i mitten av 2001.

Riksaktionsgruppen (RAG)
Riksaktionsgruppen (RAG) var en motsvarighet till den nazistiska paramilitära organisationen Sturmabteilung  SA (1920-1945) verksam under andra världskriget.

Som en del av Nordiska rikspartiets organisation var den tänkt att agera "stormavdelning" ifall partiet skulle fått tillräckligt många sympatisörer.

Organisationen dök upp under enstaka tillfällen under 1970- och 1980-talen då NRP lyckades samla tillräckligt mycket ungdomar i exempelvis Göteborg och Stockholm.

Medlemmar i RAG begick flera grova brott, bland annat mot privatpersoner som var motståndare till rasism.

RAG var i många år en vilande organisation men 2009 då Nordiska Rikspartiet blev det enda nazistiska partiet i Sverige återuppstod RAG.

RAG återuppstod 2009 och lades ner 2010. RAG hade odalrunan i rött på svart botten som symbol.

NRP stödde också den 1999 bildade paramilitära nazistiska organisationen Legion Wasa.

Tidskrifter:

Nordiska Rikspartiet gav ut tidskrifterna Nordisk Kamp, NRP:s Bulletin och Solhjulet (2003-2010.