wpu.nu

Versionshistorik för "Phillip Powell"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 10 maj 2022 kl. 00.22Tottis diskussion bidrag 216 byte +216 Skapade sidan med '{{Person |Relevans=Enligt EIR skulle uppdraget att mörda Palme ha kommit från "Club of the Isles" och Eugene de Kock fått sina uppgifter från Phillip Powell. |Roller=Kan h...'