wpu.nu

Versionshistorik för "Pieter Willem Botha"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 9 november 2021 kl. 15.16Utredaren diskussion bidrag 154 byte +154 Skapade sidan med '{{Person |AndraNamn=P. W. Botha |Roller=Politiker }} {{Person_i_utredningen}} <nowiki> Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer </nowiki>'