wpu.nu

Versionshistorik för "Referens behövs"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 18 oktober 2020 kl. 12.20Simon Lundell diskussion bidrag 610 byte +610 Skapade sidan med 'När någon anser att en referens behövs för ett påstående markerar de detta genom att använda mallen <code><nowiki>{{RB}}</nowiki></code>. Då läggs sidan automatiskt i...'