wpu.nu

Förhörsanalys

Från wpu.nu

Version från den 9 december 2022 kl. 01.14 av Tottis (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Förhörsanalyser

När alla, eller de flesta, förhör och övriga handlingar, rörande en person är upplagda här, skall en förhörsanalys påbörjas.

Uppgiftslämnarens samtliga utsagor (förhör, artiklar, reportage etc) läggs upp i kronologisk ordning i en enda sida här.

Varje påstående tas ut ur texten och värderas var för sig.

I ett förhör kanske det står Jag pratade med Henry, och gick sedan ut genom huvudentrén. Denna mening delas upp i dess grundpåståenden som värderas enskilt.

Exvis:

Jag pratade med Henry

Jag gick sedan ut genom huvudentrén


Varje påstående värderas utifrån vad uppgiftslämnaren tidigare sagt i enlighet med följande kategorier:

  • Ny uppgift
  • Samstämmigt med av uppgiftslämnaren tidigare lämnade uppgifter
  • Avviker något från av uppgiftslämnaren tidigare lämnade uppgifter
  • Avviker markant från av uppgiftslämnaren tidigare lämnade uppgifter
  • Motstridiga uppgifter. Avviker helt och hållet från av uppgiftslämnaren tidigare lämnade uppgifter

Varje påstående värderas också utifrån hur uppgiftslämnaren lättast kunnat få kännedom om lämnad uppgift enligt följande kategorier;

  • Kan enbart ha varit känt för uppgiftslämnaren
  • Kan enbart ha varit känt för personer på platsen
  • Kan enbart ha varit känt för bekanta
  • Allmänt känt (via tex media)