wpu.nu

Förhörsanalys

Från wpu.nu

Förhörsanalyser

När alla, eller de flesta, förhör och övriga handlingar, rörande en person är upplagda här, skall en förhörsanalys påbörjas.

Uppgiftslämnarens samtliga utsagor (förhör, artiklar, reportage etc) läggs upp i kronologisk ordning i en enda sida här.

Varje påstående tas ut ur texten och värderas var för sig.

I ett förhör kanske det står Jag pratade med Henry, och gick sedan ut genom huvudentrén. Denna mening delas upp i dess grundpåståenden som värderas enskilt.

Exvis:

Jag pratade med Henry

Jag gick sedan ut genom huvudentrén


Varje påstående värderas utifrån vad uppgiftslämnaren tidigare sagt i enlighet med följande kategorier:

  • Ny uppgift
  • Samstämmigt med av uppgiftslämnaren tidigare lämnade uppgifter
  • Avviker något från av uppgiftslämnaren tidigare lämnade uppgifter
  • Avviker markant från av uppgiftslämnaren tidigare lämnade uppgifter
  • Motstridiga uppgifter. Avviker helt och hållet från av uppgiftslämnaren tidigare lämnade uppgifter

Varje påstående värderas också utifrån hur uppgiftslämnaren lättast kunnat få kännedom om lämnad uppgift enligt följande kategorier;

  • Kan enbart ha varit känt för uppgiftslämnaren
  • Kan enbart ha varit känt för personer på platsen
  • Kan enbart ha varit känt för bekanta
  • Allmänt känt (via tex media)