wpu.nu

3D

Från wpu.nu

3D-Modell över Tunnelagatan-Sveavägen

En användare som önskar vara anonym har donerat en detaljerad modell över mordområdet. Den är fri för alla att ladda hem och göra vad de vill med. Möjligheterna är i det närmaste oändliga. Man kan tänka sig många användningsområden. Till en början kan den användas till att skapa miljöbilder, tex för att illustrera vad vittnen har sett. Användare som kan 3D-modellering kan också använda modellen för att illustrera alternativa placeringar av vittnen och fordon. I en förlägning skulle man också kunna animera hela händelseförloppet och därmed kunna få mer nyttig information om händelsernas inbördes ordning.


Här kommer några exempel på bilder skapade i modellen.

Sveavagen-render.jpgSveavagen-render2.jpg3D-Sveavägen clay render.jpg

Skaparens beskrivning

3d-modellen är baserad på Stockholms Stads publika 3d-modell med grundläggande detaljnivå. (LOD1). [1]

För att efterlikna utseendet vid mordtillfället är 3d-modellen påbyggd med 3d-geometri för vägar, trottoarer, fasader, trafikljus, träd mm vid området närmast mordplatsen. Fordon, vapen och människor finns också med i 3d-modellen. Placeringen av dessa objekt är baserad på uppgifter från flera olika källor, framförallt vittnesförhör, men även journalistiska verk och andra sammanställningar.

3d-modellen är baserad på kartdata men flera objekt och detaljer är skapade utifrån fotografier från mordplatsen. Det betyder att det finns utrymme för flera felaktigheter i den. Den har applicerad färkodning/textur för all geometri och vissa objekt är uv-mappade.

Modellen finns i Sketchup 2018- och OBJ-format.

Att använda modellen

Skaparen har använt KeyShot för att skapa modellen, så därför är det enklast att använda det. Man kan även exportera/importera modellen till andra verktyg för att använda modellen. Ofta krävs visst manuellt arbete för att få med allt, tex ljuskällor, texturer och kameror. Det är ingen större match för den som är insatt, men inget som alla vill lägga ner arbete på.

Att skapa bilder

Att skapa en fast bild utifrån en 3D-modell kallas att rendera. Det är en process som kräver mycket av din dator och grafikkort. För varje punkt i bilden skall datorn söka vilka ytor, material och ljuskällor som ger just den punkten sin färg. På en rimlig speldator med ett nVidia 1060 6G tar det upp emot 10 minuter

KeyShot

Modellen är skapad i SketchUp och renderad i KeyShot. Om du bara vill generera en bild från en ny vinkel behöver du bara använda KeyShot Viewer. Den är gratis men kräver registrering. Det kan vara lite ovant att navigera i 3D-miljön i KeyShot Viewer och det tar lång tid mellan bilduppdateringarna. En tips är att minska fönstret betydligt så går det snabbare att navigera. När du är nöjd förstorar du fönstret till max och låter bilden renderas. Tryck sen på stjärnan för att spara som en bildfil.

Att redigera modellen

Nedan finns ett antal exporterade format för användning i ditt favorit-program. Viss handpåläggning kan krävas för att få in modellen helt. Om du får det att funka i ett visst program får du hemskt gärna skriva en liten instruktion här.

Exporterade filer

Media:Tunnelgatan.ksp - KeyShot
Media:Tunnelgatan.skp - SketchUP
Media:Tunnelgatan.dae - Collada
Media:Tunnelgatan.fbx
Media:Tunnelgatan.obj
Media:Tunnelgatan.3ds
Media:Tunnelgatan.bip
Media:Tunnelgatan.mtl