wpu.nu

ABN Anti-Bolshevik Bloc of Nations

Från wpu.nu


Introduktion:

Anti-Bolshevik Bloc of Nations (ABN) (1943-1996) var en anti-sovjetisk, anti-semitisk och anti-kommunistisk organisation grundad av Adolf Hitlers nazist-regim och ukrainska nationalister under namnet "Committee of Subjugated Nations/the Anti-Bolshevik Front”.

Under andra världskriget

Alfred Rosenberg, riksminister för de av Hitler-regimens ockuperade områdena i öst, hade som policy i sin politiska krigföring, förordat för Adolf Hitler att Sovjetunionen skulle brytas upp och indelas i rikskommissiarat:

Rikskommissariaten:
Rikskommissariatet Ostland (Baltiska länderna och Belarus)
Rikskommissariatet Ukraine (Ukraine och närliggande områden)
Rikskommissariatet Don-Volga (realiserades inte)
Rikskommissariatet Moskowien (Moskvas stadsområde och resten av europeiska Ryssland) (realiserades inte)
Rikskommissariatet Kaukasien (realiserades inte)
Rikskommissariatet Turkestan (realiserades inte)

Konferensen i Zhytomyr 21–22 November 1943
Riksministeriet för de ockuperade östområdena anordnade konferensen i Zhytomyr 21–22 November 1943 och på Alfred Rosenbergs direktiv bildades ”Committee of Subjugated Nations/the Anti-Bolshevik Front”.

Dess uppgift blev att organisera en multinationell militär styrka för att strida för de retirerande nazi-tyska styrkorna mot de Allierade (USA, Sovjetunionen och Storbritannien) med Sovjetunionens Röda Armé framryckande österifrån.


2014-03-28 Seven Decades of Nazi Collaboration: America’s Dirty Little Ukraine Secret
Interview with Russ Bellant, author of Old Nazis, the New Right, and the Republican Party. The Nation

"The Organization of Ukrainian Nationalists in 1943 under German sponsorship organized a multinational force to fight on behalf of the retreating German army.
After the battle of Stalingrad in 1943, the Germans felt a heightened need to get more allies, and so the Romanian Iron Guard, the Hungarian Arrow Cross, the Organization of Ukrainian Nationalists, and others with military formations in place to assist came together and formed the united front called the Committee of Subjugated Nations, and again worked on behalf of the German military.
In 1946, they renamed it the Anti-Bolshevik Bloc of Nations or ABN. Yaroslavl Stetsko was the leader of that until he died in 1986.
I mention this in part because the OUN tries to say, well, during the war we fought the Germans and the Communists. The fact of the matter is that they were the leadership of this whole multinational alliance on behalf of the Germans the last two years of the war and in the war thereafter.
All the postwar leaders of the unrepentant Nazi allies were under the leadership of Yaroslav Stetsko."
Källa se länk nedan under"Press/Media"Press/Media

Publicerat Rubrik / Länk Medie
2014-03-28 Seven Decades of Nazi Collaboration: America’s Dirty Little Ukraine Secret - Interview with Russ Bellant, author of Old Nazis, the New Right, and the Republican Party. The Nation
PAUL H. ROSENBERG and FOREIGN POLICY IN FOCUS


Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
1941-1945 Riksministeriet för de ockuperade östområdena Wikipedia
svenska
1941-1945 Rikskommissariat - områden ockuperade av Nazityskland under andra världskriget Wikipedia
svenska
1941-1945 Reich Ministry for the Occupied Eastern Territories Wikipedia
engelska
1941-1945 Reichskommissariat Wikipedia
engelska
Anti-Bolshevik Bloc of Nations Wikipedia
engelska