wpu.nu

Abdul Minty

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Hörd i utredningen
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Abdul Minty var företrädare för World Campaign Against Military and Nuclear Collaboration with South Africa.I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

HBM9661-00

1997-06-17

2008-06-04

[Liggaren]

HBM9661-01

2001-06-15

2008-06-04

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder