Alexander Balmages

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto


Relevans
Estländare med ljusskygg verksamhet, kopplas ibland till KGB.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Alexander Balmages i wpu.nu.

Avsnitt

Alexander Balmages har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Alexander Balmages är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Alexander Balmages omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Alexander Balmages som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Alexander Balmages har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer