wpu.nu

Anders Isaksson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Anders Isaksson tjänstgjorde mordkvällen i radiobil 1110 tillsammans med pinsp Stig Nilsson
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Tjänsteställe 1986: Stockholms pd / VD 1 Norrmalm
Tjänstegrad 1986: Polisassistent
Tjänstgöringsnummer: 68
Befattning/funktion: Ordningspolis

I utredningen

Det finns inget registrerat i wpu på Anders Isaksson

Bilder