wpu.nu

Anna Schaeffer

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Anna Schaeffer passerar mordplatsen kort före mordet.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


På brottsplatsen

Under promenad, tillsammans med sin mor och syster, på Sveavägens östra trottoar i riktning mot Kungsgatan passerar de den blivande mordplatsen kort före mordet på Olof Palme.Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

L904-00

1993-02-09

1995-06-12

 [PDF] 

Hörd 

L904-00-A

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer