wpu.nu

A10638 - PM ANGÅENDE BULGARER

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
PM ANGÅENDE BULGARER
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
PM ANGÅENDE BULGARER
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under A10638.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

A10638-00

1988-12-05

1990-05-28

A10638-01

1989-01-17

1990-05-28