wpu.nu

A15400

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr


Avsnittsanteckningar (PU)
Aktivitetslistor mm upprätttat åren 1986-1987 154003 Anteckningar Aktvntetslista från 860704 Personer som var aktuella for albikontroll år -86 och vilken enhet INom DOlisen som var ansvarig
Aktivnetslistor mm upprätttat åren 1986-1987 154003 Anteckningar Aktwitetsiista från 860704 Personer som var aktuella för albikontroll år -86 och Vilken enhet Inom DOlisen som var ansvara
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under A15400.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

A15400-00

2000-04-28

1994-08-08

2015-12-01

Aktivitetslistor mm upprätttat åren 1986-1987

A15400-00-A

2000-04-28

2015-10-15

2015-12-01

Altiiletslista från 860704. Personer som var aktuella för alibikontroll år -86 och vilken enhet inom polisen som var ansvarig