wpu.nu

A1646 - SAMMANSTÄLLNING ÖVER VITTNEN SOM KAN MEDVERKA VID KONFRONTATION

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
SAMMANSTÄLLNING ÖVER VITTNEN SOM KAN MEDVERKA VID KONFRONTATION
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
SAMMANSTÄLLNING ÖVER VITTNEN SOM KAN MEDVERKA VID KONFRONTATION
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under A1646.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

A1646-00

1992-09-09

2011-12-06

FOTOVISNING-L-VITTNEN ("Grand-vittnen")

A1646-04

1986-03-02