wpu.nu

A22378

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr


Avsnittsanteckningar (PU)
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under A22378.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

A22378-00

2020-01-08

2019-12-23 Undersökningar gjorda av Styrelsen för psykologiskt försvar och SRs publik och progrämtorskning avseende nyhetstpridningen om mordet 1986-03-