wpu.nu

DC15188 - Förhör med Per Arvidsson som besöker CGÖ på mordkvällen.

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
Förhör med Per Arvidsson som besöker CGÖ på mordkvällen.
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
BESÖKER EFTER OPERÄTION
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under DC15188.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

DC15188-00

1993-06-07

1993-07-27

1993-07-26

OMREG-FR-DC2237-26