wpu.nu

E21601

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr


I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
2014-10-16 ringer / V / A ochlämnartips om springande man på David Bagares gata mordnanten 21601 1 Anteckningar Foton 03 låeenhet oc den utsitt hon hade
2014-10-16 ringer / Y / AÅ ochlämnar tips om springande man på David Bagares gata mordnarten 21601 3 Anteckningar fotonoå osnhat ar den utukt hon hade
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under E21601.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

E21601-00

2014-10-29

2014-11-21

2014-10-16 ninges och lämnar tips om springande man på David Bagares gata mordnatten

E21601-01

2014-11-21

2014-11-21

Foton på lägenhet oc den utsikt hon hade