wpu.nu

E22236

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr


I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under E22236.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

E22236-00

2018-06-05

2018-08-16

2018-06-04 inkommer med uppgift om att han kört söderut förbi mordplatsen I bereningsbi når Palme fortfarande låg kvar vid korsningen Tunnelgatan Sveavågen Ser där en våltrimmad man hoppa in I bil som försvinner