wpu.nu

E5203

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr


I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
5202:6 )beskriver vapnet han sett inneha som ett vapen där magasinet trycks in i kolven.

5202-6 beskriver vapnet han sett inneha som ett vapen där masasinet trucks in i kalven
5202-6 beöeskriver vapnet han sett inneha som ett vapen där magasinet trycks in i kolven.
52026 Pbe6skiver vapnet han sett inneha som elt vapen dar 3 iAA Trucks ml kota
5202-6 beskriver vapnet han sett inneha som ett vapen dår magasinet trucks in i kolven
5202-6 )be6eskriver vapnet han sett inneha som ett vapen där magasinet trycks in i kolven
5202:6 )be6skriver vapnet han sett inneha som ett vapen där masadnet truck in i kalven
5202:6 Pbeskriver vapnet han sett inneha som ett vapen där magasinet trycks in i kolven.

5202.6 beskrivervapnethansett inneha som ett vapen där näsauinet trucks in i kalven
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under E5203.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

E5203-00

1990-02-21

1997-03-11

E5203-00-A

1996-02-28

1997-03-11

E5203-00-B

1997-01-15

1997-03-11

E5203-02-A

1990-02-21

1997-03-11

E5203-02-B

1990-02-21

1997-03-11

E5203-03-A

1990-02-21

1997-03-11

E5203-03-B

1990-02-21

1997-03-11

E5203-04

1990-02-21

1997-03-11

E5203-05

1990-03-27

1997-03-11

E5203-06

2015-11-26

1997-03-11

DESKI VET VApnet naän sett inneha som ett vapen dar magasinet