wpu.nu

H18676

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr


I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
Skrivelse 1999-09-21 från fd krinsp till crkp Lars Nylén angående Informatör som kontaktat AA. ?), Anknytning

2007-10-17 Inkom aa-lagt från Hans Melander
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under H18676.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

H18676-00

1999-09-21

2007-10-17

H18676-01

1999-10-29

2000-05-17

2007-10-17

ONR 396-00